thy rage
Psalmi 2:1-5
1
Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
2
Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:
3
„Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!”
4
Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.
5
Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând:
Psalmi 7:6
Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-Te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezeşte-Te ca să-mi ajuţi şi rânduieşte o judecată!
Psalmi 10:13
Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că Tu nu pedepseşti?
Psalmi 10:14
Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului.
Psalmi 46:6
Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pământul se topeşte de groază.
Psalmi 93:3
Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere.
Psalmi 93:4
Dar mai puternic decât vuietul apelor mari şi mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cereşti.
Luca 6:11
Ei turbau de mânie şi s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus.
Ioan 15:18
Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră.
Ioan 15:23
Cine Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu.
Ioan 15:24
Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au şi văzut, şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.
Faptele Apostolilor 7:51
…Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.
thy tumult
Psalmi 65:7
El potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor, şi zarva popoarelor.
Psalmi 74:4
Potrivnicii Tăi au mugit în mijlocul Templului Tău; şi-au pus semnele lor drept semne.
Psalmi 74:23
Nu uita strigătele potrivnicilor Tăi, zarva care creşte necurmat a celor ce se ridică împotriva Ta!
Psalmi 83:2
Căci iată că vrăjmaşii Tăi se frământă, şi cei ce Te urăsc înalţă capul.
I will put
Iov 41:2
Îi vei putea petrece papura prin nări? Sau să-i străpungi cu un cârlig falca?
Psalmi 32:9
Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-i struneşti cu un frâu şi o zăbală cu care-i legi, ca să nu se apropie de tine.
Ezechiel 29:4
Îţi voi pune însă un cârlig în fălci, voi lipi peştii râurilor tale de solzii tăi şi te voi scoate din mijlocul râurilor tale, cu toţi peştii care se află în ele şi care se vor lipi de solzii tăi.
Ezechiel 38:4
Te voi târî şi-ţi voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză şi care toţi mânuiesc sabia;
Amos 4:2
Domnul Dumnezeu a jurat pe sfinţenia Lui şi a zis: „Iată vin zile pentru voi, când vă vor prinde cu cârligele, şi rămăşiţa voastră, cu undiţe de pescari;
by the way
2 Imparati 19:33
Se va întoarce pe drumul pe care a venit şi nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul.
2 Imparati 19:36
Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, şi-a ridicat tabăra, a plecat şi s-a întors; şi a locuit la Ninive.
2 Imparati 19:37
Şi, pe când se închina în casa dumnezeului său, Nisroc, Adramelec şi Şareţer, fiii săi, l-au ucis cu sabia şi au fugit în ţara Ararat. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Esar-Hadon.