Amminadab
Rut 4:19
Heţron a fost tatăl lui Ram; Ram a fost tatăl lui Aminadab;
Rut 4:20
Aminadab a fost tatăl lui Nahşon; Nahşon a fost tatăl lui Salmon;
Matei 1:4
Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;
Luca 3:33
fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,
Aminadab
Numeri 1:7
pentru Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;
Numeri 2:3
La răsărit, tabăra lui Iuda, cu steagul ei şi cu oştirile sale. Acolo să tăbărască mai marele fiilor lui Iuda, Nahşon, fiul lui Aminadab,
Numeri 7:12
Cel ce şi-a adus darul în ziua întâi, a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda.
Numeri 7:17
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşon, fiul lui Aminadab.
Numeri 10:14
Întâi a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Iuda era mai mare Nahşon, fiul lui Aminadab;
Rut 4:20
Aminadab a fost tatăl lui Nahşon; Nahşon a fost tatăl lui Salmon;
Matei 1:4
Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;
Luca 3:32
fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,