Zabad
1 Cronici 11:41
Urie, hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai;