the father of Madmannah
1 Cronici 2:42
Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron.
Iosua 15:31
Ţiclag, Madmana, Sansana,
Isaia 10:31
Madmena se împrăştie, locuitorii din Ghebim fug.
Madmenah
Iosua 15:57
Cain, Ghibeea şi Timna; zece cetăţi şi satele lor.
2 Samuel 21:6
să ni se dea şapte bărbaţi din fiii lui şi-i vom spânzura înaintea Domnului, la Ghibeea lui Saul, alesul Domnului.” Şi împăratul a zis: „Vi-i voi da.”