Ephratah
1 Cronici 2:19
Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.
1 Cronici 2:20
Hur a născut pe Uri, şi Uri a născut pe Beţaleel. –
Ephrath
1 Cronici 2:53
Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii, putiţii, şumatiţii şi mişraiţii; din aceste familii au ieşit ţoreatiţii şi eştaoliţii.
1 Cronici 13:5
David a strâns pe tot Israelul, de la Şilhor în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu.
1 Cronici 13:6
Şi David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului care şade între heruvimi.
Iosua 15:9
Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor Neftoah, ieşea la cetăţile muntelui Efron şi trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.
Iosua 15:60
Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, şi Raba; două cetăţi şi satele lor.
1 Samuel 7:1
Locuitorii din Chiriat-Iearim au venit şi au suit chivotul Domnului; l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, şi au sfinţit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului.