Ithrites
1 Cronici 11:40
Ira din Ieter; Gareb din Ieter;
2 Samuel 23:38
Ira din Ieter. Gareb din Ieter.
the Zareathites
Iosua 15:33
În câmpie: Eştaol, Ţorea, Aşna,
Iosua 19:41
Hotarul moştenirii lor era Ţorea, Eştaol, Ir-Şemeş,
Judecatori 13:2
Era un om în Ţorea, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă şi nu năştea.
Judecatori 13:25
Şi Duhul Domnului a început să-l mişte la Mahane-Dan, între Ţorea şi Eştaol.
Judecatori 16:31
Fraţii lui şi toată casa tatălui său s-au coborât şi l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat între Ţorea şi Eştaol, în mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel douăzeci de ani.