yet
Iov 15:25
Căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit Celui Atotputernic
Iov 15:26
şi a avut îndrăzneala să se năpustească asupra Lui cu partea cea mai tare a scuturilor lui.
Psalmi 73:9
îşi înalţă gura până la ceruri, şi limba le cutreieră pământul.
against
Ioan 15:21
Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.