A. M. 3278-3306. B.C. 726-698. exceeding much
2 Cronici 1:12
înţelepciunea şi priceperea îţi sunt date. Îţi voi da, pe deasupra, bogăţii, averi şi slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta şi cum nici nu va mai avea după tine.”
2 Cronici 9:27
Împăratul a făcut argintul tot aşa de obişnuit la Ierusalim ca pietrele, şi cedrii, tot atât de mulţi ca smochinii sălbatici care cresc pe câmpie.
2 Cronici 17:5
Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri. Şi a avut o mulţime de bogăţii şi slavă.
Proverbe 10:22
Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. –
treasuries
1 Cronici 27:25-31
25
Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste vistieriile împăratului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindea din ogoare, cetăţi, sate şi turnuri;
26
Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la ţară, care lucrau pământul;
27
Şimei din Rama, peste vii; Zabdi din Şefam, peste pivniţele cu vin din vii;
28
Baal-Hanan din Gheder, peste măslini şi sicomori în câmpie; Ioaş, peste magaziile de untdelemn;
29
Şitrai din Saron, peste boii care păşteau în Saron; Şafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi;
30
Obil, ismaelitul, peste cămile; Iehdia din Meronot, peste măgăriţe;
31
Iaziz, hagarenitul, peste oi; toţi aceştia erau îngrijitori puşi peste averile împăratului David.