took counsel
2 Cronici 30:2
Împăratul, căpeteniile lui şi toată adunarea ţinuseră sfat la Ierusalim, ca Paştile să fie prăznuit în luna a doua;
2 Imparati 18:20
Tu ai zis: „Pentru război trebuie chibzuinţă şi putere.” Dar acestea sunt doar vorbe în vânt. În cine, dar, ţi-ai pus încrederea de te-ai răsculat împotriva mea?
Proverbe 15:22
Planurile nu izbutesc, când lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.”
Proverbe 20:18
Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă. –
Proverbe 24:6
Căci prin măsuri chibzuite câştigi bătălia, şi prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa. –
Isaia 40:13
Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui?
Romani 11:34
Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?
to stop
2 Imparati 20:20
Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui şi cum a făcut iazul şi canalul de apă şi a adus apele în cetate nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
Isaia 22:8-11
8
Cele din urmă şanţuri de întărire ale lui Iuda sunt silite, şi în ziua aceasta cercetezi tu armăturile din Casa Pădurii.
9
Vă uitaţi la spărturile cele multe făcute cetăţii lui David şi opriţi apele iazului de jos.
10
Număraţi casele Ierusalimului şi le stricaţi, ca să întăriţi zidul.
11
Faceţi o cămară între cele două ziduri, pentru apele iazului celui vechi, dar nu vă uitaţi spre Cel ce a vrut aceste lucruri, nu vedeţi pe Cel ce demult le-a pregătit.