chargers of gold
Numeri 7:13
El a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
Numeri 7:19-89
19
El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
20
o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
21
un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
22
un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
23
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Ţuar.
24
A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,
25
a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
26
o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
27
un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
28
un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
29
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.
30
A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur,
31
a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
32
o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
33
un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
34
un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
35
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui Şedeur.
36
A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeon, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai,
37
a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
38
o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
39
un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
40
un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
41
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mâncare al lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.
42
A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel,
43
a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
44
o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie;
45
un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
46
un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
47
şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel.
48
A şaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud,
49
a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
50
o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
51
un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
52
un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
53
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elişama, fiul lui Amihud.
54
A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur,
55
a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
56
o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
57
un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
58
un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
59
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahţur.
60
A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,
61
a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
62
o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
63
un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
64
un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
65
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.
66
A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amişadai,
67
a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
68
o căţuie de aur, plină cu tămâie;
69
un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
70
un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
71
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amişadai.
72
A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Aşer, Paguiel, fiul lui Ocran,
73
a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
74
o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
75
un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
76
un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
77
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran.
78
A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,
79
a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
80
o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
81
un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
82
un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
83
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan.
84
Acestea au fost darurile aduse de căpeteniile lui Israel pentru târnosirea altarului, în ziua când l-au uns. Au fost douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece lighene de argint, douăsprezece căţui de aur;
85
fiecare farfurie de argint cântărea o sută treizeci de sicli, şi fiecare lighean cântărea şaptezeci de sicli, aşa că argintul acestor unelte se ridica în totul la două mii patru sute de sicli, după siclul Sfântului Locaş.
86
Au fost douăsprezece căţui de aur pline cu tămâie, câte zece sicli căţuia, după siclul Sfântului Locaş; aurul căţuilor se ridica în totul la o sută douăzeci de sicli.
87
Toate dobitoacele pentru arderea de tot au fost doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mâncare obişnuite, doisprezece ţapi, pentru jertfa de ispăşire.
88
Toate dobitoacele pentru jertfa de mulţumire: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi, şaizeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru târnosirea altarului, după ce l-au uns.
89
Când intra Moise în Cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispăşirii care era aşezat pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Şi vorbea cu Domnul.
1 Imparati 7:50
lighenele, cuţitele, potirele, ceştile şi căţuile de aur curat; şi ţâţânile de aur curat pentru uşa dinăuntrul Casei la intrarea în Locul Preasfânt şi pentru uşa Casei de la intrarea Templului.
2 Cronici 4:8
A mai făcut zece mese şi le-a aşezat în Templu, cinci, la dreapta şi cinci, la stânga. A mai făcut o sută de potire de aur.
2 Cronici 4:11
Hiram a făcut cenuşarele, lopeţile şi potirele. Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon s-o facă pentru Casa lui Dumnezeu:
2 Cronici 4:21
florile, candelele şi mucările de aur, de aur foarte curat;
2 Cronici 4:22
cuţitele, potirele, ceştile şi căţuile de aur curat; şi aripile de aur pentru uşa dinăuntru a Casei de la intrarea Locului Preasfânt, şi pentru uşa Casei de la intrarea Templului.
2 Cronici 24:14
Când au isprăvit, au adus înaintea împăratului şi înaintea lui Iehoiada argintul care mai rămăsese. Şi cu el au făcut unelte pentru Casa Domnului, unelte pentru slujbă şi pentru arderile de tot, pahare şi alte scule de aur şi de argint. Şi, în tot timpul vieţii lui Iehoiada, au adus necurmat arderi de tot în Casa Domnului.
Matei 14:8
Îndemnată de mama sa, ea a zis: „Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!”
nine
Matei 10:29-31
29
Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.
30
Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.
31
Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.