Seraiah
Neemia 3:23
După ei, Beniamin şi Haşub au lucrat în dreptul casei lor. După ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lângă casa lui.
Neemia 11:11
Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu,
Neemia 12:1
Iată preoţii şi leviţii care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezra,
Neemia 12:33
Azaria, Ezra, Meşulam,
Neemia 12:34
Iuda, Beniamin, Şemaia şi Ieremia,