the rulers
Neemia 7:4
Cetatea era încăpătoare şi mare, dar popor era puţin în ea, şi casele nu erau zidite.
Neemia 7:5
Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători şi poporul, ca să-i număr. Am găsit o carte cu spiţele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie şi am văzut scris în ea cele ce urmează.
Deuteronom 17:8
Dacă ţi se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor, la o neînţelegere sau la o rănire, şi va da prilej la ceartă înăuntrul cetăţii tale, să te scoli şi să te sui la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău.
Deuteronom 17:9
Să te duci la preoţi, leviţi şi la cel ce va împlini atunci slujba de judecător; să-i întrebi, şi ei îţi vor spune hotărârea Legii.
Psalmi 122:5
Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David.
cast lots
Neemia 10:34
Am tras la sorţi, preoţi, leviţi şi popor, pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părinteşti, la vremuri hotărâte, ca să fie ars pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris în Lege.
Iosua 18:10
Iosua a aruncat înaintea Domnului sorţi pentru ei la Silo şi a împărţit ţara între copiii lui Israel, dând fiecăruia partea lui.
1 Cronici 26:13
Au tras la sorţi pentru fiecare uşă, mici şi mari, după casele lor părinteşti.
Proverbe 16:33
Se aruncă sorţul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.
Faptele Apostolilor 1:24
Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu care cunoşti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales
one of ten
Judecatori 20:9
Iată acum ce vom face cetăţii Ghibeea: să mergem împotriva ei după cum vom ieşi la sorţi.
Judecatori 20:10
Să luăm din toate seminţiile lui Israel zece oameni din o sută, o sută dintr-o mie şi o mie din zece mii; ei să se ducă să caute merinde pentru popor pentru ca, la întoarcerea lor, să facem cetăţii Ghibeea din Beniamin, potrivit cu toată mişelia pe care a făcut-o ea în Israel.”
the holy
Neemia 11:18
Toţi leviţii din cetatea sfântă erau două sute optzeci şi patru.
Isaia 48:2
Căci ei îşi trag numele de la cetatea sfântă şi se bizuie pe Dumnezeul lui Israel, al cărui nume este Domnul oştirilor.
Isaia 52:1
Trezeşte-te, trezeşte-te! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă! Căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat.
Matei 4:5
Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului
Matei 27:53
Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.