from Geba
Neemia 7:30
oamenii din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu;
Gaba
Iosua 18:24
Chefar-Amonai, Ofni şi Gheba; douăsprezece cetăţi şi satele lor.
at Michmash
Neemia 7:31
oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
Michmas
1 Samuel 13:11
Samuel a zis: „Ce-ai făcut?” Saul a răspuns: „Când am văzut că poporul se împrăştie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât şi că filistenii sunt strânşi la Micmaş,
1 Samuel 13:23
O ceată de filisteni a venit şi s-a aşezat la trecătoarea Micmaşului.
Isaia 10:28
El vine asupra Aiatului, străbate Migronul, îşi lasă calabalâcul la Micmaş.
Aija
Neemia 7:32
oamenii din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei;
Ai
Geneza 12:8
De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat Numele Domnului.
Hai
Iosua 8:9
Iosua i-a pornit, şi s-au dus de s-au aşezat la pândă între Betel şi Ai, la apus de Ai. Iar Iosua a petrecut noaptea aceea în mijlocul poporului.
Ai
Geneza 28:19
A dat locului acestuia numele Betel; dar mai înainte cetatea se chema Luz.
Iosua 18:13
De acolo trecea prin Luz, la miazăzi de Luz, adică Betel, şi se cobora la Atarot-Adar, peste muntele care este la miazăzi de Bet-Horonul de jos.