Jeshua
Neemia 12:26
Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi pe vremea lui Neemia, dregătorul, şi pe vremea preotului şi cărturarului Ezra.
1 Cronici 6:3-15
3
Fiii lui Amram: Aaron şi Moise, şi Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
4
Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abişua;
5
Abişua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;
6
Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;
7
Meraiot a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
8
Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Ahimaaţ;
9
Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;
10
Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în Casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;
11
Azaria a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
12
Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Şalum;
13
Şalum a născut pe Hilchia; Hilchia a născut pe Azaria;
14
Azaria a născut pe Seraia; Seraia a născut pe Iehoţadac.
15
Iehoţadac a plecat şi el când a dus Domnul în robie pe Iuda şi Ierusalimul prin Nebucadneţar.
Eliashib
Neemia 3:1
Marele preot Eliaşib s-a sculat împreună cu fraţii săi, preoţii, şi au zidit poarta oilor. Au sfinţit-o şi i-au pus uşile; au sfinţit-o de la turnul Mea, până la turnul lui Hananeel.
Neemia 13:4
Înainte de aceasta, preotul Eliaşib, care era pus peste cămările Casei Dumnezeului nostru şi rudă cu Tobia,
Neemia 13:7
să mă întorc la Ierusalim, şi am văzut răul pe care-l făcuse Eliaşib, pregătind o cămară pentru Tobia în curţile Casei lui Dumnezeu.
Neemia 13:28
Unul din fiii lui Ioiada, fiul marelui preot, Eliaşib, era ginerele lui Sanbalat, horonitul. L-am izgonit de la mine.