Jeshua
Neemia 10:9
Leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel,
Neemia 12:8
Leviţi: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu fraţii săi cântarea laudelor;
the turning
2 Cronici 26:9
Ozia a zidit turnuri la Ierusalim, pe poarta unghiului, pe poarta văii şi pe unghi, şi le-a întărit.