to make
Psalmi 126:1-3
1
(O cântare a treptelor.) Când a adus Domnul înapoi pe prinşii de război ai Sionului, parcă visam.
2
Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, şi limba, de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: „Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!”
3
Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi de aceea suntem plini de bucurie.
because
Neemia 8:7
Iosua, Bani, Şerebia, Iamin, Acub, Şabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia şi leviţii lămureau poporului Legea, şi fiecare stătea la locul lui.
Neemia 8:8
Ei citeau desluşit în cartea Legii lui Dumnezeu şi-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră.
Iov 23:12
N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui.
Psalmi 19:8-11
8
Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.
9
Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
10
Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.
11
Robul Tău primeşte şi el învăţătura de la ele; pentru cine le păzeşte, răsplata este mare.
Psalmi 119:14
Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc-aş avea toate comorile.
Psalmi 119:16
Mă desfăt în orânduirile Tale şi nu uit cuvântul Tău.
Psalmi 119:72
Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur şi de argint.
Psalmi 119:97
Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.
Psalmi 119:103
Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!
Psalmi 119:104
Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii.
Psalmi 119:111
Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele.
Psalmi 119:127
De aceea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat:
Psalmi 119:130
Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.
Psalmi 119:171
Buzele mele să vestească lauda Ta, căci Tu mă înveţi orânduirile Tale!
Psalmi 119:174
Suspin după mântuirea Ta, Doamne, şi Legea Ta este desfătarea mea.
Proverbe 2:10
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
Proverbe 2:11
chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,
Proverbe 24:13
Fiule, mănâncă miere, căci este bună, şi fagurele de miere este dulce pentru cerul gurii tale.
Proverbe 24:14
Tot aşa, şi înţelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor şi nu ţi se va tăia nădejdea. –
Ieremia 15:16
Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor!
Luca 24:32
Şi au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?”
Romani 7:18
Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.