seven sons
Iov 13:13
Tăceţi, lăsaţi-mă, vreau să vorbesc! Întâmplă-mi-se ce mi s-ar întâmpla.
Estera 5:11
Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăţiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie şi despre locul pe care i-l dăduse mai presus de căpeteniile şi slujitorii împăratului.
Psalmi 107:38
El îi binecuvântă, şi se înmulţesc nespus, şi nu le împuţinează vitele.
Psalmi 127:3-5
3
Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.
4
Ca săgeţile în mâna unui războinic aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe.
5
Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu vor rămâne de ruşine când vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă.
Psalmi 128:3
Nevasta ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.