change
Iov 7:3
aşa am eu parte de luni de durere, şi partea mea sunt nopţi de suferinţă.
Iov 7:4
Mă culc şi zic: „Când mă voi scula? Când se va sfârşi noaptea?” Şi mă satur de frământări până în revărsatul zorilor.
Iov 7:13
Când zic: „Patul mă va uşura, culcuşul îmi va alina durerile,”
Iov 7:14
atunci mă înspăimânţi prin vise, mă îngrozeşti prin vedenii.
Iov 24:14-16
14
Ucigaşul se scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac şi lipsit, şi noaptea fură.
15
Ochiul preacurvarului pândeşte amurgul: „Nimeni nu mă va vedea”, zice el, şi îşi pune o maramă pe faţă.
16
Noaptea sparg casele, ziua stau închişi; se tem de lumină.
Deuteronom 28:67
În groaza care-ţi va umple inima şi în faţa lucrurilor pe care ţi le vor vedea ochii, dimineaţa vei zice: „O, de ar veni seara!”, şi seara vei zice: „O, de ar veni dimineaţa!”