If I wait
Iov 14:14
Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până mi se va schimba starea în care mă găsesc.
Psalmi 27:14
Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!
Plangerile lui Ieremia 3:25
Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.
Plangerile lui Ieremia 3:26
Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.
the grave
Iov 17:1
Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă aşteaptă mormântul.
Iov 10:21
înainte de a mă duce, ca să nu mă mai întorc,
Iov 10:22
în ţara întunericului şi a umbrei morţii, în ţara negurii adânci, unde domneşte umbra morţii şi neorânduiala şi unde lumina este ca întunericul!”
Iov 30:23
Căci ştiu că mă duci la moarte, în locul unde se întâlnesc toţi cei vii.
I have made
Psalmi 139:8
Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo;
Isaia 57:2
El intră în pace în groapa lui: cel ce umblă pe drumul cel drept se odihneşte în culcuşul lui.