He that
Iov 32:21
Nu voi căuta la înfăţişare, nu voi linguşi pe nimeni;
Iov 32:22
căci nu ştiu să linguşesc: altfel, într-o clipită m-ar lua Ziditorul meu.
Psalmi 12:2
Oamenii îşi spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri linguşitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.
Psalmi 12:3
Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie,
Proverbe 20:19
Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. –
Proverbe 29:5
Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. –
1 Tesaloniceni 2:5
În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei; martor este Dumnezeu.
the eyes
Exod 20:5
Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,
Deuteronom 28:65
Între aceste neamuri, nu vei fi liniştit şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îţi va face inima fricoasă, ochii lâncezi şi sufletul îndurerat.
1 Imparati 11:12
Numai, nu voi face lucrul acesta în timpul vieţii tale, pentru tatăl tău, David. Ci din mâna fiului tău o voi rupe.
Plangerile lui Ieremia 4:17
Şi acolo ni se sfârşeau ochii şi aşteptam zadarnic ajutor! Privirile ni se îndreptau cu nădejde spre un neam care totuşi nu ne-a izbăvit.