a by-word
Iov 30:9
Şi acum, astfel de oameni mă pun în cântecele lor, am ajuns de batjocura lor.
1 Imparati 9:7
voi nimici pe Israel din ţara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la Mine Casa pe care am sfinţit-o Numelui Meu, şi Israel va ajunge de râs şi de pomină printre toate popoarele.
Psalmi 44:14
Ne faci de pomină printre neamuri şi pricină de clătinare din cap printre popoare.
as a tabret
Geneza 31:27
Pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai înşelat şi nu mi-ai dat de ştire? Te-aş fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei şi al cântecelor, în sunet de timpane şi lăută.
Isaia 5:12
Harpa şi lăuta, timpanul, flautul şi vinul le înveselesc ospeţele; dar nu iau seama la lucrarea Domnului şi nu văd lucrul mâinilor Lui.