Mine eye
Iov 16:16
Plânsul mi-a înroşit faţa; şi umbra morţii este pe pleoapele mele.
Psalmi 6:7
Mi s-a supt faţa de întristare şi a îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc.
Psalmi 31:9
Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare: faţa, sufletul şi trupul mi s-au topit de întristare;
Psalmi 31:10
mi se sfârşeşte viaţa în durere, şi anii în suspine. Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele şi-mi putrezesc oasele!
Plangerile lui Ieremia 5:17
Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii,
shadow
Psalmi 109:23
Pier ca umbra gata să treacă, sunt izgonit ca o lăcustă.
Eclesiastul 6:12
Căci cine ştie ce este bine pentru om în viaţă, în toate zilele vieţii lui de vieţuire deşartă, pe care le petrece ca o umbră? Şi cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?