confidence
Iov 8:14
Încrederea lui este zdrobită, şi sprijinul lui este o pânză de păianjen.
Iov 11:20
Dar ochii celor răi se vor topi; ei n-au loc de scăpare: moartea, iată nădejdea lor!”
Psalmi 112:10
Cel rău vede lucrul acesta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămân neîmplinite.
Proverbe 10:28
Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. –
Matei 7:26
Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip.
Matei 7:27
A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.”
the king
Iov 24:17
Pentru ei, dimineaţa este umbra morţii, şi când o văd, simt toate spaimele morţii.
Iov 41:34
Priveşte cu dispreţ tot ce este înălţat, este împăratul celor mai mândre dobitoace.”
Psalmi 55:4
Îmi tremură inima în mine şi mă cuprinde spaima morţii,
Proverbe 14:32
Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar şi la moarte trage nădejde. –
1 Corinteni 15:55
Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”
1 Corinteni 15:56
Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea.
Evrei 2:15
şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.