His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
Iov 13:12
Părerile voastre sunt păreri de cenuşă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut.
Psalmi 34:16
Domnul Îşi întoarce faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.
Psalmi 83:4
„Veniţi”, zic ei, „să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”
Psalmi 109:13
Urmaşii lui să fie nimiciţi şi să li se stingă numele în neamul următor!
Proverbe 2:22
dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.
Proverbe 10:7
Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte. –