How long
Iov 8:2
„Până când vrei să vorbeşti astfel şi până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic?
Iov 11:2
„Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns şi să creadă limbutul că are dreptate?
Iov 13:5
O, de aţi fi tăcut, ce înţelepciune aţi fi arătat!
Iov 13:6
Acum, ascultaţi, vă rog, apărarea mea şi luaţi aminte la răspunsul buzelor mele!
Iov 16:2
„Astfel de lucruri am auzit eu des; voi toţi sunteţi nişte mângâietori supărăcioşi.
Iov 16:3
Când se vor sfârşi aceste vorbe în vânt? Şi pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale?
mark
Iov 3:5
S-o cuprindă întunericul şi umbra morţii, nori groşi să vină peste ea, şi neguri de peste zi s-o înspăimânte!
Iov 3:6
Noaptea aceea! S-o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni!
Iov 3:17
Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei sleiţi de puteri.
Iov 21:2
„Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele, daţi-mi măcar această mângâiere.
Iov 33:1
Acum dar, Iov, ascultă cuvântările mele, ia aminte la toate cuvintele mele!
Proverbe 18:13
Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea. –
Iacov 1:19
Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie;