the light
Iov 20:5
biruinţa celor răi a fost scurtă, şi bucuria nelegiuitului numai de o clipă?
Proverbe 4:19
Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.
Proverbe 13:9
Lumina celor neprihăniţi arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. –
Proverbe 20:20
Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. –
Proverbe 24:20
Căci cel ce face răul n-are niciun viitor, şi lumina celor răi se stinge. –
spark
Isaia 50:11
Iar voi toţi care aprindeţi focul şi puneţi tăciuni pe el umblaţi în lumina focului vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri.