friends
Iov 6:14
Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atotputernic.
Iov 16:20
Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi,
Iov 19:19
Aceia în care mă încredeam mă urăsc, aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea.
Iov 19:21
Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei! Căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit.
Iov 42:7
După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea s-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit aşa de drept de Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.
Proverbe 17:17
Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate. –
Proverbe 18:24
Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate. –
Proverbe 27:10
Nu părăsi pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău: mai bine un vecin aproape decât un frate departe. –
Temanite
Iov 6:19
Cetele celor din Tema se uită ţintă la ele, călătorii din Seba sunt plini de nădejde când le văd.
Iov 15:1
Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis:
Geneza 36:11
Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam şi Chenaz.
Geneza 36:15
Iată căpeteniile seminţiilor ieşite din fiii lui Esau. – Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
Ieremia 49:7
Asupra Edomului. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Nu mai este înţelepciune în Teman? A pierit chibzuinţa de la oamenii pricepuţi? S-a dus înţelepciunea lor?
Shuhite
Iov 8:1
Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:
Iov 18:1
Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:
Geneza 25:2
Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocşan, pe Medan, pe Madian, pe Işbac şi Şuah.
1 Cronici 1:32
Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. – Fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan. –
to come
Iov 42:11
Fraţii, surorile şi vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă şi au mâncat cu el în casă. L-au plâns şi l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, şi fiecare i-a dat un chesita şi un inel de aur.
Geneza 37:35
Toţi fiii şi toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie; dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: „Plângând mă voi coborî la fiul meu în Locuinţa morţilor.” Şi plângea astfel pe fiul său.
Isaia 51:19
Amândouă aceste lucruri ţi s-au întâmplat: – dar cine te va plânge? – pustiirea şi dărăpănarea, foametea şi sabia. – „Cum să te mângâi Eu?”
Ioan 11:19
mulţi din iudei veniseră la Marta şi Maria, ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor.
Romani 12:15
Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
1 Corinteni 12:26
Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
Evrei 13:3
Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi în trup.
to comfort
Iov 13:4
Căci voi sunteţi nişte făuritori de minciuni, sunteţi cu toţii nişte doctori de nimic.
Iov 16:2
„Astfel de lucruri am auzit eu des; voi toţi sunteţi nişte mângâietori supărăcioşi.