All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
Iov 30:23
Căci ştiu că mă duci la moarte, în locul unde se întâlnesc toţi cei vii.
Geneza 3:19
În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”
Psalmi 90:3-10
3
Tu întorci pe oameni în ţărână şi zici: „Întoarceţi-vă, fiii oamenilor!”
4
Căci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă din noapte.
5
Îi mături ca un vis: dimineaţa sunt ca iarba care încolţeşte iarăşi:
6
înfloreşte dimineaţa şi creşte, iar seara este tăiată şi se usucă.
7
Noi suntem mistuiţi de mânia Ta şi îngroziţi de urgia Ta.
8
Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre şi scoţi la lumina feţei Tale păcatele noastre cele ascunse.
9
Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet.
10
Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi zburăm.
Eclesiastul 12:7
până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.
Isaia 27:4
N-am nicio mânie. Dar, dacă voi găsi mărăcini şi spini, voi merge la luptă împotriva lor şi-i vor arde pe toţi,
Isaia 57:16
Nu vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leşin duhurile şi sufletele pe care le-am făcut.