Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Iov 6:16
Un sloi le tulbură cursul, zăpada se îngrămădeşte pe ele;
Iov 37:6
El zice zăpezii: „Cazi pe pământ!” Zice acelaşi lucru ploii, chiar şi celor mai puternice ploi.
Psalmi 33:7
El îngrămădeşte apele mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări.
Psalmi 135:7
El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.