the willows
Levitic 23:40
În ziua întâi, să luaţi poame din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de râu, şi să vă bucuraţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru şapte zile.
Isaia 15:7
De aceea strâng ce le mai rămâne şi îşi strămută averile dincolo de pârâul sălciilor.
Ezechiel 17:5
a luat şi din sămânţa ţării şi a pus-o într-un pământ roditor; a pus-o lângă o apă mare şi a sădit-o ca pe o salcie.