Shall
Iov 9:3
Dacă ar voi să se certe cu El, din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur.
Iov 33:13
Vrei dar să te cerţi cu El, pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui?
Eclesiastul 6:10
Ce este omul se cunoaşte după numele care i s-a dat demult: se ştie că este din pământ, şi nu poate să se judece cu Cel ce este mai tare decât el.
Isaia 45:9-11
9
Vai de cine se ceartă cu Făcătorul său! – Un ciob dintre cioburile pământului! – Oare lutul zice el celui ce-l făţuieşte: „Ce faci?”, şi lucrarea ta zice ea despre tine: „El n-are mâini”?
10
Vai de cine zice tatălui său: „Pentru ce m-ai născut?”, şi mamei sale: „Pentru ce m-ai făcut?”
11
Aşa vorbeşte Domnul, Sfântul lui Israel şi Făcătorul său: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii Mei şi pentru lucrarea mâinilor Mele?
Isaia 50:8
Cel ce Mă îndreptăţeşte este aproape: „Cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţişăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine!”
1 Corinteni 10:22
Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El?
instruct
Isaia 40:14
Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea şi I-a făcut cunoscut calea priceperii?
1 Corinteni 2:16
Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.
he that reproveth
Iov 3:11
De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieşirea din pântecele ei?
Iov 3:12
De ce am găsit genunchi care să mă primească? Şi ţâţe care să-mi dea lapte?
Iov 3:20
Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă şi viaţă celor amărâţi la suflet,
Iov 3:23
Pentru ce, zic, dă El lumină omului care nu ştie încotro să meargă, pe care îl îngrădeşte Dumnezeu din toate părţile?
Iov 7:12
Oare o mare sunt eu, sau un balaur de mare, de-ai pus strajă în jurul meu?
Iov 7:19-21
19
Când vei înceta odată să mă priveşti? Când îmi vei da răgaz să-mi înghit scuipatul?
20
Dacă am păcătuit, ce pot să-Ţi fac, Păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus ţintă săgeţilor Tale, de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi?
21
Pentru ce nu-mi ierţi păcatul şi pentru ce nu-mi uiţi fărădelegea? Căci voi adormi în ţărână, şi când mă vei căuta, nu voi mai fi!”
Iov 9:17
El, care mă izbeşte ca într-o furtună, care îmi înmulţeşte fără pricină rănile,
Iov 9:18
care nu mă lasă să răsuflu, mă satură de amărăciune.
Iov 9:32-35
32
Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde şi să mergem împreună la judecată.
33
Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-şi pună mâna peste noi amândoi.
34
Să-Şi tragă însă varga deasupra mea şi să nu mă mai tulbure spaima Lui.
35
Atunci voi vorbi şi nu mă voi teme de El. Altfel, nu sunt stăpân pe mine.
Iov 10:3-7
3
Îţi place să chinuieşti, să dispreţuieşti făptura mâinilor Tale, în timp ce faci să-Ţi strălucească bunăvoinţa peste sfatul celor răi?
4
Oare ai ochi de carne, sau vezi cum vede un om?
5
Zilele Tale sunt ca zilele omului, şi anii Tăi ca anii lui,
6
ca să cercetezi fărădelegea mea şi să cauţi păcatul meu,
7
când ştii bine că nu sunt vinovat şi că nimeni nu mă poate scăpa din mâna Ta?
Iov 10:14-17
14
că, dacă păcătuiesc, să mă pândeşti şi să nu-mi ierţi fărădelegea.
15
Dacă sunt vinovat, vai de mine! Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de ruşine şi cufundat în ticăloşia mea.
16
Şi dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmăreşti ca un leu, mă loveşti cu lucruri de mirat,
17
îmi pui înainte noi martori împotrivă, Îţi creşte mânia împotriva mea şi mă năpădeşti cu o droaie de nenorociri.
Iov 13:21-27
21
Trage-Ţi mâna de pe mine şi nu mă mai tulbura cu groaza Ta.
22
Apoi cheamă-mă şi-Ţi voi răspunde; sau lasă-mă să vorbesc eu şi răspunde-mi Tu!
23
Câte fărădelegi şi păcate am făcut? Arată-mi călcările de Lege şi păcatele mele.
24
Pentru ce Îţi ascunzi Faţa şi mă iei drept vrăjmaş?
25
Vrei să loveşti o frunză suflată de vânt? Vrei să urmăreşti un pai uscat?
26
Pentru ce să mă loveşti cu suferinţe amare şi să mă pedepseşti pentru greşeli din tinereţe?
27
Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să-mi pândeşti toate mişcările, să pui hotar paşilor mei,
Iov 14:16
Dar astăzi îmi numeri paşii, ai ochiul asupra păcatelor mele;
Iov 14:17
călcările mele de Lege sunt pecetluite într-un mănunchi, şi născoceşti fărădelegi în sarcina mea.
Iov 16:11-21
11
Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiţi, şi mă aruncă în mâinile celor răi.
12
Eram liniştit, şi m-a scuturat, m-a apucat de ceafă şi m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o ţintă.
13
Săgeţile Lui mă înconjoară din toate părţile; îmi străpunge rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ,
14
mă frânge bucăţi, bucăţi, se aruncă asupra mea ca un războinic.
15
Mi-am cusut un sac pe piele şi mi-am prăvălit capul în ţărână.
16
Plânsul mi-a înroşit faţa; şi umbra morţii este pe pleoapele mele.
17
Totuşi n-am făcut nicio nelegiuire, şi rugăciunea mea totdeauna a fost curată.
18
Pământule, nu-mi acoperii sângele, şi vaietele mele să n-aibă margine!
19
Chiar acum, martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte.
20
Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi,
21
să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu, şi fiului omului împotriva prietenilor lui.
Iov 19:6-11
6
Atunci să ştiţi că Dumnezeu mă urmăreşte şi mă înveleşte cu laţul Lui.
7
Iată, ţip de silnicie, şi nimeni nu răspunde; cer dreptate, şi dreptate nu este!
8
Mi-a tăiat orice ieşire, şi nu pot trece; a răspândit întuneric pe cărările mele.
9
M-a despuiat de slava mea, mi-a luat cununa de pe cap,
10
m-a zdrobit din toate părţile, şi pier; mi-a smuls nădejdea ca pe un copac.
11
S-a aprins de mânie împotriva mea, S-a purtat cu mine ca şi cu un vrăjmaş.
Iov 27:2
„Viu este Dumnezeu, care nu-mi dă dreptate! Viu este Cel Atotputernic, care îmi amărăşte viaţa,
Iov 30:21
Eşti fără milă împotriva mea, lupţi împotriva mea cu tăria mâinii Tale.
Ezechiel 18:2
„Pentru ce spuneţi voi zicătoarea aceasta în ţara lui Israel: „Părinţii au mâncat aguridă, şi copiilor li s-au strepezit dinţii”?
Matei 20:11
După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului
Romani 9:19-23
19
Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?”
20
Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa”?
21
Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?
22
Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase ale mâniei, făcute pentru piere;
23
şi să-Şi arate bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)?
Romani 11:34-36
34
Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?
35
Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”
36
Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.