but I will not
Iov 34:31
Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu: „Am fost pedepsit, nu voi mai păcătui;
Iov 34:32
arată-mi ce nu văd; dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face”?
Romani 3:19
Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.
twice
Iov 33:14
Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama.
2 Imparati 6:10
Şi împăratul lui Israel a trimis nişte oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese şi despre care îl înştiinţase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu o dată, nici de două ori.
Psalmi 62:11
O dată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că: „Puterea este a lui Dumnezeu.”
but I will proceed
Ieremia 31:18
Aud pe Efraim bocindu-se: „M-ai pedepsit, şi am fost pedepsit ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă Tu, şi mă voi întoarce, căci Tu eşti Domnul Dumnezeul meu!
Ieremia 31:19
După ce m-am întors, m-am căit; şi după ce mi-am recunoscut greşelile, mă bat pe pulpă; sunt ruşinat şi roşu de ruşine, căci port ocara tinereţii mele.” –