the eye-lids
Iov 3:9
să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să aştepte lumina şi să nu mai vadă genele zorilor zilei!
Apocalipsa 1:14
Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului;