His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth.
Psalmi 18:8
Din nările Lui se ridica fum, şi un foc mistuitor ieşea din gura Lui: cărbuni aprinşi ţâşneau din ea.
Psalmi 18:12
Din strălucirea care se răsfrângea înaintea Lui ieşeau nori care aruncau grindină şi cărbuni de foc.
Isaia 30:33
Căci de multă vreme este pregătit un rug, gătit şi pentru împărat: adânc şi lat este făcut, cu foc şi lemne din belşug. Suflarea Domnului îl aprinde ca un şuvoi de pucioasă.
Habacuc 3:5
Înaintea Lui merge ciuma, şi molima calcă pe urmele Lui.