In his neck remaineth strength, and sorrow
Iov 39:19
Tu dai putere calului, şi-i îmbraci gâtul cu o coamă ce fâlfâie?
Iov 40:16
Uită-te ce tărie are în coapse şi ce putere are în muşchii pântecelui său!
is turned into joy
Osea 13:14
Îi voi răscumpăra din mâna Locuinţei morţilor, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde îţi este ciuma? Locuinţă a morţilor, unde îţi este nimicirea? Căinţa este ascunsă de privirile Mele!”
1 Corinteni 15:55-57
55
Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”
56
Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea.
57
Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!