to shine
Geneza 1:15
şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost.
deep
Iov 28:14
Adâncul zice: „Nu este în mine”; şi marea zice: „Nu este la mine.”
Iov 38:16
Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului?
Iov 38:30
ca apele să se îngroaşe ca o piatră, şi faţa adâncului să se întărească?
Geneza 1:2
Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.
hoary
Geneza 15:15
Tu vei merge în pace la părinţii tăi; vei fi îngropat după o bătrâneţe fericită.
Geneza 25:8
Avraam şi-a dat duhul şi a murit, după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile; şi a fost adăugat la poporul său.
Geneza 42:38
Iacov a zis: „Fiul meu nu se poate coborî împreună cu voi; căci fratele lui a murit, şi el a rămas singur; dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceţi, cu durere îmi veţi coborî perii mei cei albi în Locuinţa morţilor.”
Proverbe 16:31
Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii. –
Proverbe 20:29
Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. –