heard
Iov 4:12
Un cuvânt s-a furişat până la mine, şi urechea mea i-a prins sunetele uşoare.
Iov 28:22
Adâncul şi moartea zic: „Noi am auzit vorbindu-se de ea.”
Iov 33:16
Atunci El le dă înştiinţări şi le întipăreşte învăţăturile Lui,
Romani 10:17
Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.
mine
Iov 23:8
Dar, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc:
Iov 23:9
dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi.
Numeri 12:6-8
6
Şi a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.
7
Nu tot aşa este însă cu robul Meu Moise. El este credincios în toată casa Mea.
8
Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?”
Isaia 6:1
În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.
Ioan 1:18
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”
Ioan 12:41
Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui şi a vorbit despre El.
Ioan 12:45
Şi cine Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine.
Faptele Apostolilor 7:55
Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;
Faptele Apostolilor 7:56
şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”