said
Psalmi 10:6
El zice în inima lui: „Nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire!”
Marcu 2:6
Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor:
Luca 7:39
Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis: „Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă.”
God
Psalmi 64:5
Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse şi zic: „Cine ne va vedea?”
Psalmi 73:11
şi zice: „Ce ar putea să ştie Dumnezeu şi ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”
Psalmi 94:7
şi zic: „Nu vede Domnul, şi Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!”
Iov 22:13
Şi tu zici: „Ce ştie Dumnezeu? Poate să judece El prin întunericul de nori?
Iov 22:14
Îl înfăşoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate!”
Eclesiastul 8:11
Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău.
Ezechiel 8:12
Şi El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: „Nu ne vede Domnul; a părăsit Domnul ţara aceasta!”
Ezechiel 9:9
El mi-a răspuns: „Nelegiuirea casei lui Israel şi Iuda este mare, peste măsură de mare! Ţara este plină de omoruri, şi cetatea este plină de nedreptate; căci ei zic: „Domnul a părăsit ţara şi Domnul nu vede nimic!”