Arise
Psalmi 3:7
Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi.
Psalmi 7:6
Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-Te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezeşte-Te ca să-mi ajuţi şi rânduieşte o judecată!
Psalmi 9:19
Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruie omul; neamurile să fie judecate înaintea Ta!
lift
Psalmi 94:2
Scoală-Te, Judecătorul pământului, şi răsplăteşte celor mândri după faptele lor!
Isaia 26:11
Doamne, mâna Ta este puternică: ei n-o zăresc! Dar vor vedea râvna Ta pentru poporul Tău, şi vor fi ruşinaţi; va arde focul pe vrăjmaşii Tăi.
Isaia 33:10
„Acum Mă voi scula – zice Domnul – acum Mă voi înălţa, acum Mă voi ridica.
Mica 5:9
Ţi se va ridica mâna peste potrivnicii tăi, şi toţi vrăjmaşii tăi vor fi nimiciţi!
forget
Psalmi 9:12
Căci El răzbună sângele vărsat şi Îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor.
Psalmi 13:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când Îţi vei ascunde faţa de mine?
Psalmi 77:9
A uitat Dumnezeu să aibă milă? Şi-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?” – (Oprire)