as sit
Iov 3:5
S-o cuprindă întunericul şi umbra morţii, nori groşi să vină peste ea, şi neguri de peste zi s-o înspăimânte!
Isaia 9:2
Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.
Matei 4:16
norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii a răsărit lumina.”
Matei 22:13
Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
Luca 1:79
ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!”
bound
Psalmi 105:18
I-au strâns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,
Exod 2:23
După multă vreme, împăratul Egiptului a murit; şi copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei şi scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu.
Exod 2:24
Dumnezeu a auzit gemetele lor şi Şi-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac şi Iacov.
2 Cronici 33:11
Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpeteniile oştirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase şi l-au pus în lanţuri. L-au legat cu lanţuri de aramă şi l-au dus la Babilon.
Iov 36:8
Se întâmplă să cadă în lanţuri şi să fie prinşi în legăturile nenorocirii?
Iov 36:9
Le pune înainte faptele lor, fărădelegile lor, mândria lor.
Plangerile lui Ieremia 3:6
Mă aşază în întuneric ca pe cei morţi pentru totdeauna.
Plangerile lui Ieremia 3:7
M-a înconjurat cu un zid, ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.
Romani 6:20
Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire.
Romani 6:21
Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine: pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea.