Because
Psalmi 68:6
Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate.
Psalmi 68:18
Te-ai suit pe înălţime, ai luat prinşi de război, ai luat în dar oameni; cei răzvrătiţi vor locui şi ei lângă Domnul Dumnezeu.
Psalmi 106:43
El de mai multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor, şi au ajuns nenorociţi prin nelegiuirea lor.
Isaia 63:10
Dar ei au fost neascultători şi au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li S-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor.
Isaia 63:11
Atunci poporul Său şi-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise şi a zis: „Unde este Acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea în mijlocul lor Duhul Lui cel Sfânt,
Plangerile lui Ieremia 3:39-42
39
De ce să se plângă omul cât trăieşte? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui!
40
Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la Domnul.
41
Să ne înălţăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:
42
„Am păcătuit, am fost îndărătnici, şi nu ne-ai iertat!
Plangerile lui Ieremia 5:15-17
15
S-a dus bucuria din inimile noastre, şi jalea a luat locul jocurilor noastre.
16
A căzut cununa de pe capul nostru! Vai de noi, căci am păcătuit!
17
Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii,
contemned
Psalmi 73:24
mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Psalmi 113:7-9
7
El ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit din gunoi,
8
ca să-i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.
9
El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!
Psalmi 119:24
Învăţăturile Tale sunt desfătarea mea şi sfătuitorii mei.
2 Cronici 25:15
Atunci Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Amaţia şi a trimis la el pe un proroc, care i-a zis: „Pentru ce ai căutat pe dumnezeii poporului acestuia, când ei n-au putut să-şi izbăvească poporul din mâna ta?”
2 Cronici 25:16
Pe când vorbea el, Amaţia i-a zis: „Oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit?” Prorocul a plecat, zicând: „Ştiu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai ascultat sfatul meu.”
2 Cronici 33:10
Domnul a vorbit lui Manase şi poporului său, dar ei n-au vrut să asculte.
Proverbe 1:25
fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele,
Proverbe 1:30
pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele.
Proverbe 1:31
De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor.
1 Samuel 2:5-8
5
Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine, şi cei ce erau flămânzi se odihnesc; chiar cea stearpă naşte de şapte ori, şi cea care avea mulţi copii stă lâncezită.
6
Domnul omoară şi învie, El coboară în Locuinţa morţilor şi El scoate de acolo.
7
Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă,
8
El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit. Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari. Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă; căci ai Domnului sunt stâlpii pământului şi pe ei a aşezat El lumea.
Isaia 5:19
şi zic: „Să-Şi grăbească, să-Şi facă iute lucrarea, ca s-o vedem! Să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel şi să se aducă la îndeplinire, ca s-o cunoaştem!”
Ieremia 44:16
„Nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în Numele Domnului.
Luca 7:30
dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.
Luca 16:14
Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea şi îşi băteau joc de El.
Faptele Apostolilor 20:27
Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.
Romani 1:28
Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.