abhorreth
Iov 33:19-22
19
Şi prin durere este mustrat omul în culcuşul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele.
20
Atunci îi este greaţă de pâine, chiar şi de bucatele cele mai alese.
21
Carnea i se prăpădeşte şi piere, oasele care nu i se vedeau rămân goale;
22
sufletul i se apropie de groapă, şi viaţa de vestitorii morţii.
and they
Psalmi 9:13
Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloşia în care mă aduc vrăjmaşii mei şi ridică-mă din porţile morţii,
Psalmi 88:3
căci mi s-a săturat sufletul de rele şi mi se apropie viaţa de Locuinţa morţilor.
Isaia 38:10
„Ziceam: „În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile Locuinţei morţilor! Sunt pedepsit cu pierderea celorlalţi ani ai mei care-mi mai rămân!”