Then they cry unto the LORD in their trouble, and he saveth them out of their distresses.
Psalmi 107:6
Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor;
Psalmi 107:13
Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
Psalmi 107:28
Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
Psalmi 30:8-12
8
Doamne, eu am strigat către Tine şi m-am rugat Domnului, zicând:
9
„Ce vei câştiga dacă-mi verşi sângele şi mă cobori în groapă? Poate să Te laude ţărâna? Poate ea să vestească credincioşia Ta?
10
Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă!”
11
Şi mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale şi m-ai încins cu bucurie,
12
pentru ca inima mea să-Ţi cânte, şi să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururi Te voi lăuda!
Psalmi 34:4-6
4
Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.
5
Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.
6
Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.
Psalmi 78:34
Când îi lovea de moarte, ei Îl căutau, se întorceau şi se îndreptau spre Dumnezeu;
Psalmi 78:35
îşi aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor şi că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor.
Psalmi 116:4-8
4
Dar am chemat Numele Domnului şi am zis: „Doamne, mântuieşte-mi sufletul.”
5
Domnul este milostiv şi drept, şi Dumnezeul nostru este plin de îndurare.
6
Domnul păzeşte pe cei fără răutate: eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit.
7
Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ţi-a făcut bine.
8
Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii, din lacrimi, şi picioarele, de cădere.
Ieremia 33:3
„Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.”