He sent
Psalmi 147:15
El Îşi trimite poruncile pe pământ, cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare.
Psalmi 147:19
El descoperă lui Iacov cuvântul Său, lui Israel, legile şi poruncile Sale.
2 Imparati 20:4
Isaia, care ieşise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:
2 Imparati 20:5
„Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: „Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului.
Matei 8:8
„Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.
healed
Psalmi 30:2
Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat.
Psalmi 30:3
Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuinţa morţilor, Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se coboară în groapă.
Psalmi 103:3
El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;
Psalmi 103:4
El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
Psalmi 147:3
tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.
Numeri 21:8
Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.”
Numeri 21:9
Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină; şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă, trăia.
Iov 33:23-26
23
Dar dacă se găseşte un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze,
24
Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului: „Izbăveşte-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!”
25
Şi atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereţii lui.
26
Se roagă lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îi este binevoitor, îl lasă să-I vadă faţa cu bucurie şi-i dă înapoi nevinovăţia.
delivered
Psalmi 49:15
Dar mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din Locuinţa morţilor, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. – (Oprire)
Psalmi 56:13
Căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.
Iov 33:28-30
28
Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă, şi viaţa mea vede lumina!”
29
Iată, acestea le face Dumnezeu, de două ori, de trei ori, omului,
30
ca să-l ridice din groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii.