Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!
Psalmi 107:8
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
Psalmi 107:15
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
Psalmi 107:31
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
Psalmi 66:5
Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor!
2 Cronici 32:25
Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda şi peste Ierusalim.
Luca 17:18
Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”