sacrifice
Psalmi 50:14
Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt.
Psalmi 116:12
Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?
Psalmi 116:17
Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire şi voi chema Numele Domnului;
Levitic 7:12
Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să aducă împreună cu jertfa de mulţumire, nişte turte nedospite, frământate cu untdelemn, nişte plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn, şi nişte turte din floarea de făină, prăjite şi frământate cu untdelemn.
Evrei 13:15
Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.
1 Petru 2:5
Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.
1 Petru 2:9
Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;
declare
Psalmi 9:11
Cântaţi Domnului, care împărăţeşte în Sion, vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
Psalmi 73:28
Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.
Psalmi 105:1
Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
Psalmi 105:2
Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
Psalmi 118:17
Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.
Isaia 12:4
şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!