righteous
Psalmi 52:6
Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme şi vor râde de el, zicând:
Psalmi 58:10
Cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării; îşi va scălda picioarele în sângele celor răi.
Psalmi 58:11
Şi atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ!”
Iov 22:19
Cei fără prihană vor fi martori ai căderii lor şi se vor bucura, cel nevinovat va râde de ei
Isaia 66:10
Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul şi înveseliţi-vă cu el, toţi cei ce-l iubiţi; împărţiţi şi bucuria cu el, acum, toţi cei ce l-aţi plâns,
Isaia 66:11
ca să fiţi săturaţi bând laptele mângâierilor lui, ca să vă desfătaţi în totul de plinătatea slavei lui.”
Isaia 66:14
Şi când veţi vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura, şi oasele voastre vor prinde putere ca iarba. – Domnul îşi va arăta astfel puterea faţă de robii Săi, dar va face pe vrăjmaşii Lui să-I simtă mânia.
iniquity
Psalmi 63:11
Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu; oricine jură pe El se va făli, căci va astupa gura mincinoşilor.
Psalmi 112:10
Cel rău vede lucrul acesta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămân neîmplinite.
Exod 11:7
Dar dintre toţi copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să ştiţi ce deosebire face Domnul între egipteni şi Israel.”
Iov 5:15
Astfel, Dumnezeu ocroteşte pe cel slab împotriva ameninţărilor lor şi-l scapă din mâna celor puternici.
Iov 5:16
Aşa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fărădelegea îşi închide gura.
Proverbe 10:11
Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde silnicie. –
Romani 3:19
Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.