praise
Psalmi 22:22
Voi vesti Numele Tău fraţilor mei şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.
Psalmi 22:27
Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul: toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta.
Psalmi 96:10
Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte! De aceea lumea este tare şi nu se clatină.” Domnul judecă popoarele cu dreptate.
Psalmi 117:1
Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele!
Psalmi 138:4
Toţi împăraţii pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale;
Psalmi 138:5
ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului!
Tefania 3:14
Strigă de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului!
Tefania 3:20
În vremea aceea, vă voi aduce înapoi; în vremea aceea, vă voi strânge; căci vă voi face o pricină de slavă şi de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război sub ochii voştri, zice Domnul.”