before
Psalmi 51:9
Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!
Psalmi 90:8
Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre şi scoţi la lumina feţei Tale păcatele noastre cele ascunse.
Deuteronom 32:34
Oare nu este ascuns lucrul acesta la Mine, pecetluit în comorile Mele?
Ieremia 2:22
Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea Mea, zice Domnul Dumnezeu.
Osea 7:2
Şi nu se gândesc în inima lor că Eu Îmi aduc aminte de toată răutatea lor; faptele lor îi şi înconjoară şi stau înaintea Mea!
Amos 8:7
Domnul a jurat pe slava lui Iacov: „Niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor!
cut off
Psalmi 109:13
Urmaşii lui să fie nimiciţi şi să li se stingă numele în neamul următor!
Psalmi 34:16
Domnul Îşi întoarce faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.
Iov 18:17
Îi piere pomenirea de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliţă.
Isaia 65:15
Veţi lăsa numele vostru ca blestem aleşilor Mei; şi anume: „Domnul Dumnezeu vă va omorî” şi va da robilor Săi un alt nume.