Praise ye the Lord
Psalmi 111:1
Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.
Psalmi 147:1
Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm.
Psalmi 148:11-14
11
împăraţi ai pământului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pământului,
12
tineri şi tinere, bătrâni şi copii!
13
Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai presus de pământ şi de ceruri.
14
El a înălţat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toţi credincioşii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lângă El. Lăudaţi pe Domnul!
Psalmi 150:1
Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel Sfânt, lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!
Blessed
Psalmi 111:10
Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.
Psalmi 115:7-13
7
au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gâtlejul lor.
8
Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.
9
Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
10
Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
11
Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
12
Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,
13
va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.
Psalmi 128:1
(O cântare a treptelor.) Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui!
Psalmi 145:19
El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.
Isaia 50:10
Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!
Luca 1:50
şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.
delighteth
Psalmi 1:1
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
Psalmi 1:2
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
Psalmi 40:8
vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.
Psalmi 119:16
Mă desfăt în orânduirile Tale şi nu uit cuvântul Tău.
Psalmi 119:35
Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea.
Psalmi 119:47
Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc.
Psalmi 119:48
Îmi întind mâinile spre poruncile Tale pe care le iubesc şi vreau să mă gândesc adânc la orânduirile Tale.
Psalmi 119:70-72
70
Inima lor este nesimţitoare ca grăsimea: dar eu mă desfăt în Legea Ta.
71
Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăţ orânduirile Tale.
72
Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur şi de argint.
Psalmi 119:97-72
Psalmi 119:143-72
Romani 7:22
Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu;
Romani 8:6
Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.